Maddi Hasarlı Kazalar

•    Kaza tutanağı (Yeni tip tutanak düzenlenmesi halinde mümkünse olay yeri       fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)
•    Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı
•    Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
•    Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
•    Araç sahibi ve sürücülerin TC kimlik numaraları
•    Mağdur araç sahibine ait banka hesap bilgileri

Ölümle Sonuçlanan Kazalar

•    Kaza ile ilgili tutanaklar (Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
•    Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
•    Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
•    Veraset ilamı
•    Vukuatlı nüfus kayıt örneği
•    Otopsi tutanağı
•    Vefat edenin resmi gelir belgesi

Daimi Maluliyet İle Sonuçlanan Kazalar

•    Kaza ile ilgili tutanaklar (Varsa ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı)
•    Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
•    Sürücülerin ehliyet fotokopileri ve alkol raporları
•    Malul olan şahsın kazadan sonra gördüğü tedaviye ilişkin doktor raporları
•    Kesin ve sürekli maluliyet oranını gösterir sağlık kurulu raporu
•    Malul kalanın kazadan önceki ve sonraki kazancını gösterir resmi gelir belgesi
* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

Konut ve İşyeri Hasarları İçin

•    Poliçe aslı veya fotokopisi
•    Poliçe prim makbuzu
•    Sigortalının hasarın oluşu hakkındaki beyanı
•    İtfaiye raporu
•    Takipsizlik kararı (temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
•    Tapu ve/veya kontrat (bina ise) fotokopisi
•    Hasarlarla ilgili fotoğraflar
•    Karakol zaptı
•    Giriş çıkış faturaları
•    Mutabakatname
•    Talep yazısı

*Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.

Deniz Nakliyesinde

•    Poliçe aslı veya fotokopisi
•    Fatura aslı veya fotokopisi
•    Konşimento aslı veya fotokopisi
•    Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa gemi rezerv zaptı (Bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
•    Muayene tutanağı
•    Emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı
•    Emtia gümrükte hasarlanmışsa ve Gümrük İdaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemelerine başvurarak mahkeme tespiti istenir. (Bu tespite ilişkin mahkeme masrafları sigortacı tarafından karşılanacaktır.)
•    Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma mukavelenamesi
•    Kargo raporu ( Gemi rezerv zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
•    Gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri
•    Serü sefer ve çeki listesi
•    Gümrük kapanış beyannamesi
•    Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri
•    Emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino veya ademi teslim ordinosu
•    Yurtdışı hasarlarda Lloyd’s eksperinin raporu
•    Yükleme manifestosu
•    Sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetme raporları), hazırlık mektubu, boş tank sertifikası, protesto mektupları

Elektronik Cihaz ve Makine Kırılma Sigortasında

•    Poliçe aslı veya fotokopisi
•    Poliçe prim makbuzu
•    Olayı anlatan detaylı beyan
•    Teknik rapor
•    Fotoğraflar
•    Hırsızlık ise karakol zaptı
•    Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları fatura, irsaliye vb.

İnşaat / Montaj Sigortalarında

•    Poliçe aslı veya fotokopisi
•    Poliçe prim makbuzu
•    Keşif özeti
•    Hasar keşfi
•    Meteoroloji, itfaiye, trafik vb. rapor ve tutanaklar
•    Fotoğraflar
•    Olayı anlatan detaylı beyan
•    Hırsızlık ise karakol zaptı ve Sigortalı kıymetlere ait muhasebe kayıtları (fatura, irsaliye vb)
* Tüm hasarlarda ayrıca yukarıdaki belgeler dışında her olayın özelliklerine bağlı olarak farklı nitelikte evraklar da istenebilir.
Konuşmayı Başlat
Hoşgeldiniz